Årsmøte 2019

Beskrivelse:

Her er signert årsmøteprotokoll fra Tele-Busk krets sitt årsmøte i 2019.